kami ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada YB. Dato' Haji Abdul Halim Bin Haji Hussain serta rakan-rakan lain kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri sesi perbincangan pada hari ini. 

Semoga cadangan kerjasama kami mendapat pertimbangan dan sokongan YB. Bersama-sama kita melangkah ke hadapan untuk menjayakan visi Penang2030!